Jury

20 candidates found

2021 JURY APPLICATION FORM İS DEACTİVE

VIP-Sliven Ltd. - Bulgaria

Votes: 318

52.05%

Gorilland TravelCare Uganda - Uganda

Votes: 223

36.50%

Eco Agric Uganda - Uganda

Votes: 52

8.51%

oksijentour. - Turkey

Votes: 6

0.98%

Yep Travel - Spain

Votes: 4

0.65%

Roseate house - India

Votes: 2

0.33%

Aban - Iran

Votes: 1

0.16%

Wildtrek Safaris - Kenya

Votes: 0

0%

Sky Tour SHPK - Albania

Votes: 0

0%

Tripkonsult - Malaysia

Votes: 0

0%

ROOK Media Inc - Canada

Votes: 0

0%

SOIFER EDITOR - Portugal

Votes: 0

0%

Rigo Malta DMC by Oswald Arrigo - Malta

Votes: 0

0%

Birge Turizm A.Ş. - Turkey

Votes: 0

0%

Tour Links Holidays DMC - Pakistan

Votes: 0

0%

TIES - Canada

Votes: 0

0%
Awards Sponsors
Awards Sponsors


Event Sponsor

>
>

Support And Sponsors
Support And Sponsors